LOGIN
 
  LoginID
  Katalaluan
  Masukkan Kod Pengesahan
 
 
 
LOGIN GURU
 
  No. K/P
  Katalaluan
  Masukkan Kod Pengesahan
 
 
 
 
Pengguna Online : 3
 EMISONLINE
 PENGUMUMAN PENTING
Picture 1Picture 1 Terkini: 23 Julai 2014

1.Penyelenggaraan Nama Kelas Makluman kepada semua KUM, Peg Maklumat PPD dan GDM : Medan Nama Kelas sedang dikemaskini untuk tujuan penyeragaman. Tuan/Puan diminta supaya tidak membuat sebarang perubahan pada medan tersebut. Perubahan akan berlaku pada nama kelas yang menggunakan nombor sebagai cth: 601,701, 1 atau seumpamanya dan perkara ini tidak dapat dielakkan dalam usaha menyeragamkan elemen berkaitan. Bagi nama kelas yang sedemikian ia akan diubah kepada X + Nama Asal Cth : X601 dan X1.Pihak sekolah dipohon untuk mengubah nama kelas kepada nama atau abjad untuk menjayakan usaha ini. Kesulitan amat dikesali dan terima kasih atas kesabaran dan keprihatinan tuan/puan.

Terkini

2. Perhatian Untuk Guru Besar Sekolah Rendah/ Pengetua Sekolah Model Khas/ Guru Data : Semakan oleh Bahagian ini menunjukkan bahawa terdapat beberapa sekolah tidak mengemaskini enrolmen dan jumlah kelas mata pelajaran Bahasa Arab di Sekolah Rendah dan Sekolah Menengah Model Khas. Sehubungan itu tuan/puan dipohon untuk mengemaskini data tersebut di dalam EMIS dengan kadar segera untuk cadangan norma baharu Guru Pendidikan Islam yang telah diluluskan oleh Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) pada 12 September 2013.

3. 22 Mei 2014 - Mohon semua Penyelaras Integrasi/GDM untuk mengemaskini Submodul Murid Berkeperluan Khas Dalam EMIS Online seperti dalam surat edaran Ruj : KPM.BPKHAS.200-1/2/2 Jld 5 bertarikh 30 April 2014.

4. 16 Mei 2014 - Mohon semua GDM untuk muat turun modul pengisian ikhtisas dalam Fungsi Lain.Sila semak pengisian ikhtisas guru sebelum atau selewat-lewatnya pada 26 Mei 2014.GDM juga dimohon untuk semak modul pelabelan di mana label dan opsyen ikhtisas mesti sama jika berbeza mohon betulkan ikhtisas.

5. 16 Mei 2014 - GDM dimohon membuat pengemaskinian submodul Murid Kelas Elektif. Pastikan semua maklumat elektif diisi dengan lengkap dan terkini.

6. 14 Mei 2014 - Satu modul baru iaitu Keciciran Murid telah diwujudkan dalam EMIS Online. Mohon Guru Data untuk membuat verifikasi data murid cicir yang tersenarai (jika ada).Untuk maklumat lanjut, sila muat turun di Fungsi Lain > Memo dan Manual Modul Murid Cicir sebagai panduan. Memo rasmi akan difaks kepada semua sekolah dalam masa terdekat.

7. 2 Mei 2014- Borang Kosong untuk Pengisian Modul MBK telah dimuatnaik dalan FUNGSI LAIN. Borang ini boleh dimuat turun oleh GDM atau Penyelaras Integrasi.

8. GDM dimohon untuk memuat turun MANUAL PENGISIAN KEADAAN FIZIKAL DAN PENDAWAIAN SUB MODUL SEKOLAH di menu atas>Fungsi Lain

9. 14 Jun 2013 - Data Guru JQAF DLJQ yang telah tamat latihan tetapi belum ditempatkan. Sila ikut prosedur berikut

10. 13 Jun 2013 - Guru Data diminta memastikan maklumat barisan pentadbir sekolah. Sila baca lebih lanjut di sini

11. 11 Jun 2013 - PEMBERITAHUAN berkaitan isu pengoperasian EMIS dan lain-lain sistem/aplikasi di sekolah. Sila baca lebih lanjut di sini

HUBUNGI KAMI

Sektor Data Pendidikan,
Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan (BPPDP)
 
Aras 1-4, Blok E8, Parcel E
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62604 Putrajaya Malaysia
 
Telefon : 03-8884 6532
Faks : 03-8884 6546
Emel : emisonline@moe.gov.my
 
PAUTAN UMUM
Portal EMIS
Laman Web Rasmi BPPDP
Virtua Library KPM
Hakcipta © 2014 Bahagian Perancangan Dan Penyelidikan Dasar Pendidikan (BPPDP).
PENAFIAN : Kementerian Pelajaran Malaysia tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kehilangan atau kerosakan
yang diakibatkan oleh penggunaan maklumat yang dicapai daripada laman web ini.

SILA GUNAKAN IE 6 DAN MOZILLA 3 KEATAS SAHAJA. APLIKASI EMISONLINE TIDAK DIUJI MENGGUNAKAN CHROME, SAFARI DAN OPERA.